Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Hết hàng

Ổ cứng cho hệ thống NAS

3TB Seagate Ironwolf – ST3000VN007

2.990.000
Xem nhanh
Hết hàng

Ổ cứng cho hệ thống NAS

4TB Seagate Ironwolf – ST4000VN008

3.990.000
Xem nhanh

Ổ cứng Seagate Ironwolf & Ironwolf Pro

4TB Seagate Ironwolf Pro – ST4000NE001

4.990.000
Xem nhanh
Hết hàng

Ổ cứng cho hệ thống NAS

6TB Seagate Ironwolf – ST6000VN001

6.590.000
Xem nhanh
Hết hàng

Ổ cứng Seagate Ironwolf & Ironwolf Pro

6TB Seagate Ironwolf Pro – ST6000NE000

7.490.000
Xem nhanh
Hết hàng

Ổ cứng cho hệ thống NAS

8TB Seagate Ironwolf – ST8000VN004

7.900.000
Xem nhanh
Hết hàng

Ổ cứng cho hệ thống NAS

10TB Seagate Ironwolf – ST10000VN0008

10.900.000
Xem nhanh
Hết hàng

Ổ cứng Seagate Ironwolf & Ironwolf Pro

8TB Seagate Ironwolf Pro – ST8000NE001

10.990.000
Xem nhanh
Hết hàng

Ổ cứng cho hệ thống NAS

12TB Seagate Ironwolf – ST12000VN0008

11.990.000
Xem nhanh
Hết hàng

Ổ cứng Seagate Ironwolf & Ironwolf Pro

10TB Seagate Ironwolf Pro – ST10000NE0008

12.590.000
Xem nhanh
Hết hàng

Ổ cứng Seagate Ironwolf & Ironwolf Pro

12TB Seagate Ironwolf Pro – ST12000NE0008

13.990.000
Xem nhanh
Hết hàng

Ổ cứng Seagate Ironwolf & Ironwolf Pro

14TB Seagate Ironwolf Pro – ST14000NE0008

14.990.000
Xem nhanh
X