HÌNH THỨC THANH TOÁN

Thanh toán giao hàng trả tiền mặt

Hình thức thanh toán này chỉ áp dụng cho những đơn hàng mà địa chỉ giao hàng nằm trong khu vực nội thành TP Hồ Chí Minh.

Thanh toán trước khi nhận hàng

Hình thức thanh toán này áp dụng cho những đơn hàng mà địa chỉ giao hàng nằm ngoài khu vực ngoại thành TP Hồ Chí Minh và cho những khách hàng muốn sử dụng hình thức này.

Thông tin tài khoản ngân hàng

Tên tài khoản:
CÔNG TY TNHH TM DV AXIOO VN

Số tài khoản: 158588739
Ngân hàng Á Châu – PGD Kỳ Đồng

Số tài khoản: 14010001178104
Ngân hàng BIDV -CN Sài Gòn

HÌNH THỨC THANH TOÁN

Thanh toán giao hàng trả tiền mặt

Hinh thức thanh toán này chỉ áp dụng cho những đơn hàng mà địa chỉ giao hàng nằm trong khu vực nội thành TP Hồ Chí Minh.

Thanh toán trước khi nhận hàng

Hình thức thanh toán này áp dụng cho những đơn hàng mà địa chỉ giao hàng nằm ngoài khu vực ngoại thành TP Hồ Chí Minh và cho những khách hàng muốn sử dụng hình thức này.

Thông tin tài khoản ngân hàng

Tên tài khoản:
CÔNG TY TNHH TM DV AXIOO VN

Số tài khoản: 158588739
Ngân hàng Á Châu – PGD Kỳ Đồng

Số tài khoản: 14010001178104
Ngân hàng BIDV -CN Sài Gòn