THÔNG TIN BẢO HÀNH


  1. Tất cả các sản phẩm do Axioo VN bán đều được bảo hành đúng và đủ theo chính sách của nhà sản xuất và nhà phân phối . Thời gian bảo hành được căn cứ theo tem bảo hành hoặc hóa đơn mua hàng hợp lệ của sản phẩm.
  2. Tất cả sản phẩm hư hỏng, không đủ điều kiện bảo hành, sẽ được gửi cho trung tâm bảo hành được nhà sản xuất uỷ quyền để sửa chữa theo đúng chính sách sửa chữa của họ. Axioo VN không chịu trách nhiệm nếu trung tâm bảo hành được nhà sản xuất uỷ quyền từ chối bảo hành và không thực hiện theo đúng cam kết của họ.