Hiển thị tất cả 12 kết quả

Ổ cứng cho đầu ghi Camera

1TB HDD Seagate Skyhawk – ST1000VX005

990.000

Ổ cứng cho đầu ghi Camera

2TB HDD Seagate Skyhawk – ST2000VX008

1.550.000

Ổ cứng cho đầu ghi Camera

3TB HDD Seagate Skyhawk – ST3000VX009

2.250.000

Ổ cứng cho đầu ghi Camera

4TB HDD Seagate Skyhawk – ST4000VX007

3.100.000

Ổ cứng cho đầu ghi Camera

6TB HDD Seagate Skyhawk – ST6000VX001

5.790.000

Ổ cứng cho đầu ghi Camera

8TB HDD Seagate Skyhawk AI – ST8000VE001

7.290.000

Ổ cứng cho đầu ghi Camera

8TB HDD Seagate Skyhawk – ST8000VX004

7.690.000

Ổ cứng cho đầu ghi Camera

10TB HDD Seagate Skyhawk AI – ST10000VE0008

8.900.000
Hết hàng

Ổ cứng cho đầu ghi Camera

12TB HDD Seagate Skyhawk AI – ST12000VE001

12.000.000
Hết hàng

Ổ cứng cho đầu ghi Camera

14TB HDD Segate Skyhawk AI – ST14000VE0008

13.900.000
Hết hàng

Ổ cứng cho đầu ghi Camera

16TB HDD Seagate Skyhawk AI – ST16000VE002

15.900.000
Hết hàng

Ổ cứng cho đầu ghi Camera

18TB HDD Seagate Skyhawk AI – ST18000VE002

16.900.000