Hiển thị tất cả 7 kết quả

Ổ cứng Seagate Ironwolf & Ironwolf Pro

4TB Seagate Ironwolf Pro – ST4000NE001

4.990.000
Hết hàng

Ổ cứng Seagate Ironwolf & Ironwolf Pro

6TB Seagate Ironwolf Pro – ST6000NE000

7.490.000
Hết hàng

Ổ cứng Seagate Ironwolf & Ironwolf Pro

8TB Seagate Ironwolf Pro – ST8000NE001

10.990.000
Hết hàng

Ổ cứng Seagate Ironwolf & Ironwolf Pro

10TB Seagate Ironwolf Pro – ST10000NE0008

12.590.000
Hết hàng

Ổ cứng Seagate Ironwolf & Ironwolf Pro

12TB Seagate Ironwolf Pro – ST12000NE0008

13.990.000
Hết hàng

Ổ cứng Seagate Ironwolf & Ironwolf Pro

14TB Seagate Ironwolf Pro – ST14000NE0008

14.990.000
Hết hàng

Ổ cứng Seagate Ironwolf & Ironwolf Pro

16TB Seagate Ironwolf Pro – ST16000NE000

15.990.000